O pretekoch 2020

Ahojte Cyklomaratónci!

POZOR!!!POZOR!!!!POZOR!!!!

Dôležitý oznam!!!!!


Milí cyklisti, všetci, čo sa zajtra chystáte na maratón POZOR!!! Kancelária pretekov je od 7:30 do 9:00 PROSÍM NENECHAJTE SI VŠETKO NA POSLEDNÚ CHVÍĽU a prídite čo najskôr, aby sme všetko stihli, je Vás tento rok naozaj veľa a musíme dodržiavať odstupy a všetky pravidlá spojené s Covidom Pre prvých 80 cyklistov v kancelárii máme ešte navyše v balíčku ŠKODA ponožky Velove cycling. TAK SA PONÁHĽAJTE. Prosíme o dodržiavanie pravidiel a disciplínu. Tento rok bolo možne prihlasovať sa iba ON-LINE. Všetci zaplatení majú všetko z našej strany pripravené. Tí , čo sa zaregistrovali a nezaplatili majú ešte zajtra možnosť zaplatiť výnimočne na mieste 25 EUR (cca 24 pretekárov). Nezaregistrovaných pretekárov berieme len do počtu 190 celkový počet!!! Ak prídete a nezmestíte sa do počtu, už Vás neberieme. Do kancelárie prosím všetci choďte cez kontrolovaný VSTUP. PROSÍM nezabudnite si Rúška!!! Riaditeľ pretekov

 
 
 
 

Nastal pre nás čas rozhodnutia a my sme si povedali, že ideme do toho, aj keď nám stopli značnú finančnú podporu! S prípravami sme o dosť pozadu ako po iné roky a stále nie je jasné kde zoženieme sponzorov. Rozhodli sme sa, že Vás o 9 ročník nepripravíme. 5.9.2020 odštartujeme nás aj Váš Cyklomaratón, hlavne vďaka nášmu skvelému teamu dobrovoľníkov, radi by sme im už teraz poďakovali za nezištnú pomoc a podporu.  Vy, ktorí ste čakali s prihlásením môžete isť na to.

Tento rok bude prihlasovanie do 31.8.2020, štartovné je 15 EUR. Do tohto dátumu je potrebné sa on-line prihlásiť a zaplatiť na účet. Na mieste sa tento rok nebude dať prihlásiť ani zaplatiť. Po tomto termíne budú pretekári s neuhradeným štartovným vymazaní zo štartovky.

O ďalšom postupe Vás budeme informovať na FB a na www stránke. Veríme, že situácia sa bude zlepšovať a nikto nám preteky nezatrhne. V takom prípade Vám peniaze vrátime na účet.

S pozdravom riaditeľ pretekov Juraj Teplan a jeho team

 

CYKLISTICKÉ preteky pre deti

hľadáme nového SAGANA

Pozývame Vás na cyklistické preteky pre najmenších, ktoré sa uskutočnia v obci

Poľný Kesov v spolupráci s Cyklistickým klubom

CK Nitra a obcou Poľný Kesov, ako súčasť

NITRIANSKEHO  CYKLOMARATÓNU.

Prezentácia malých cyklistov bude v sobotu 5.9.2020 od 9:30 do 10:30 hod. pred budovou Kultúrneho domu v obci Poľný Kesov.

9:30- 10:45 zábava pre všetky deti, disko,  súťaže…

10:00 – štart dospelákov

11:00 – štart detských pretekov

Štart prvej kategórie je naplánovaný na 11:00 hod.

 1. Mamičky s kočíkmi a malé detičky do 2,99 roka v sprievode rodičov.
 2. Ročník narodenia 2016/2017, 100 m. (3-4 roky)
 3. Ročníky narodenia 2014/2015, 200 m. (5-6 rokov)
 4. Ročníky narodenia 2012/2013 , 1 okruh. (7-8 rokov)
 5. Ročníky narodenia 2010/20011, 1 okruh. (9-10 rokov)
 6. Ročníky narodenia 2008/2009, 2 okruhy. (11-12 rokov)
 7. Kategória dvojice na kolesách – použiť môžete ľubovoľný „dopravný“ prostriedok s kolesami (kombinácia dieťa- dospelý, dospelý- dospelý a samozrejme kolesá…) kreativite sa medze nekladú, vyhráva najoriginálnejšia dvojica, tato kategória nie je na čas.

Štartovať môžu všetci na bicykloch, kolobežkách alebo odrážadlách. Povinnou výbavou každého pretekára je cyklistická prilba. Najlepší pretekári budú odmenení a každého pretekára čaká v cieli odmena. Deti štartovné neplatia. Pripravené sú atrakcie pre deti: aktivity pre deti, hranie so žabiakom…

Vyhlásenie výsledkov po skončení pretekov cca 12:00.  Po vyhlásení výsledkov detských kategórií. Detská TOMBOLA.

Usporiadateľ má právo v prípade potreby zlúčiť alebo rozdeliť jednotlivé kategórie, prípadne upraviť dĺžku trate.

 Hlavná TOMBOLA pre všetkých s lákavými cenami.  Aktualizácia čoskoro, tombola bude po vyhlásení výsledkov hlavného preteku 14:30 -15:30

Všeobecné ustanovenia Nitrianskeho Cyklomaratónu 2020

Usporiadateľ: Cyklistický klub CK Nitra v spolupráci s obcou Poľný Kesov
Termín pretekov: 5.9.2020 o 10,00 hod., predpokladaný počet pretekárov cca 80-100
Riaditeľ pretekov: Juraj Teplan, 0905 984 281, info@nutrition.sk
Čestný riaditeľ: Ing. Ľubica Poluchová
Kancelária pretekov: Kultúrny Dom, Poľný Kesov
Zdrav. zabezpečenie: zabezpečené počas pretekov
Vydávanie št.čísel: V kancelárii pretekov v deň štartu 7,30 – 9,00
Obed: zabezpečené občerstvenie pre pretekárov a pitný režim.
Štartovné:

prihlasovanie do 31.8.2020, štartovné je 15 EUR. Do tohto dátumu je potrebné sa on-line prihlásiť a zaplatiť na účet. Na mieste sa tento rok nebude dať prihlásiť ani zaplatiť. Po tomto termíne budú pretekári s neuhradeným štartovným vymazaní zo štartovky. účet vedený v Tatra banke SK0311000000002611108239, variabilný symbol dátum narodenia v tvare DDMMRR, do poznámky uviesť meno, výška štartovného 15 €. 

V štartovnom poplatku je zahrnuté: štartovný balíček BCAA Nocco,  Tekmar tyčinka, meranie času a spracovanie výsledkov profesionálnou cieľovou kamerou, rozhodcovia, zdravotná starostlivosť počas pretekov, občerstvenie na občerstvovacej stanici, neutrálne mechanické vozidlo, doprovodné motorky, policajný doprovod. 

Tombola pre všetkých: Budeme priebežne aktualizovať: vstupy do Thermalparku, wellness Palarikovo, rôzne spotrebiče, cyklisticke potreby…
   

Technické ustanovenia

   
Trať pretekov: štart pretekov v obci Poľný Kesov, Rastislavice, Komjatice, Černík, Úľany nad Žitavou, Podhájska, Pozba, Horný Pial, Kalná nad Hronom, Tekovské Lužany, Plavé Vozokany, Pozba, Podhájska, Trávnica, Malá Maňa, Mojzesovo, Černík, Komjatice, Poľný Kesov.
Dĺžka trate: 116 km.
Horská prémia:  prémia – za Trávnicou, na 88 km.horská prémia bude označená modrou farbou na ceste500 m, 200 m a cieľovou čiarou
Občerstvovacie stanice: na 68 km a  v cieli pretekov
Sprievodná stanica: do konvoja pretekov budú pripustené len označené sprievodné vozidlá, každé vozidlo má číslo M1, M2, M3 atď., a v kolóne sa môže pohybovať len na určenom mieste podľa pravidiel cyklistiky, čísla pridelí rozhodca v kancelárii pretekov na požiadanie
Kategórie:
 • Muži18-29 rokov (ročníky 1991-2002)
 • Muži 30-39 rokov (ročníky 1981-1990)
 • Muži 40-49 rokov (ročníky 1971-1980)
 • Muži 50-59 rokov (ročníky 1961-1970)
 • 60 a viac rokov (ročníky 1960 a starší)
 • Ženy 18-40 a viac rokov
Vyhlásenie výsledkov: V priestore štartu a cieľa po skončení pretekov medzi 14,30 až 15,30hod. Po vyhlásení výsledkov TOMBOLA  pre všetkých.
Ceny:  víťaz horskej prémie – finančná odmena. Celkové poradie bez ohľadu na kategóriu absolutný víťaz – trofej. Prví traja v každej kategórii medaile.

      Mapa:

Mapa 2016

prevysenia 2016

 

Záverečné ustanovenia

Preteká sa podľa tohto rozpisu a pravidiel cyklistiky. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky. Preteky, až na regulované výnimky sa konajú za otvorenej cestnej premávky. Každý pretekár a účastník pretekov a konvoja zodpovedá za škody ním spôsobené a zúčastňuje sa pretekov na vlastné riziko. Každý účastník pretekov v kancelárii pretekov podpíše prehlásenie o dobrom zdravotnom stave a plný súhlas s pravidlami konania pretekov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohoto rozpisu, či zrušenie pretekov v prípade nepredvídaných udalostí.

 

Nariadenia vlády pre hromadné športové podujatia

Platnosť nariadenia od: 1. septembra 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 31. agusta 2020

 • Pri usporadúvaní hromadných a športových podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

  • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
  • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch (kľučiek, podláh a predmetov),
  • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
  • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk alebo iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk a dbať na časté dezinfikovanie rúk,
  • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
  • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou, že ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia a že platí  zákaz podávania rúk,
  • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
  • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
  • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
  • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

  Okrem toho musia organizátori podujatí zabezpečiť dodržiavanie dvojmetrových rozostupov medzi osobami pri príchode a odchode z podujatia, s výnimkou pre:

  • rodinných príslušnikov, partnerov a osôb z jednej domácnosti,
  • športovcov a umelcov vykonávajúcich svoje povolanie,
  • divákov v hľadisku,
  • školiteľov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platnosť nariadenia od: 1. septembra 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 31. agusta 2020

 
Upozornenie

 

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb.

Pri usporadúvaní hromadných a športových podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch (kľučiek, podláh a predmetov),
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk alebo iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk a dbať na časté dezinfikovanie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou, že ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia a že platí  zákaz podávania rúk,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Okrem toho musia organizátori podujatí zabezpečiť dodržiavanie dvojmetrových rozostupov medzi osobami pri príchode a odchode z podujatia, s výnimkou pre:

 • rodinných príslušnikov, partnerov a osôb z jednej domácnosti,
 • športovcov a umelcov vykonávajúcich svoje povolanie,
 • divákov v hľadisku,
 • školiteľov.