O pretekoch 2019

CYKLISTICKÉ preteky pre deti

hľadáme nového SAGANA

Pozývame Vás na cyklistické preteky pre najmenších, ktoré sa uskutočnia v obci

Poľný Kesov v spolupráci s Cyklistickým klubom

CK Nitra a obcou Poľný Kesov, ako súčasť

NITRIANSKEHO  CYKLOMARATÓNU.

Prezentácia malých cyklistov bude v sobotu 7.9.2019 od 9:30 do 10:30 hod. v budove Kultúrneho domu v obci Poľný Kesov.

9:30- Policajti v akcii, určené pre všetky deti

10:00 – štart dospelákov

10:10 -Notový DANNY

Štart prvej kategórie je naplánovaný na 11:00 hod.

 1. Mamičky s kočíkmi a malé detičky do 2,99 roka v sprievode rodičov.
 2. Ročník narodenia 2015/2016, 100 m. (3-4 roky)
 3. Ročníky narodenia 2013/2014, 200 m. (5-6 rokov)
 4. Ročníky narodenia 2011/2012 , 1 okruh. (7-8 rokov)
 5. Ročníky narodenia 2009/20010, 1 okruh. (9-10 rokov)
 6. Ročníky narodenia 2007/2008, 2 okruhy. (11-12 rokov)
 7. Kategória dvojice na kolesách – použiť môžete ľubovoľný „dopravný“ prostriedok s kolesami (kombinácia dieťa- dospelý, dospelý- dospelý, mamičky a oteckovia s kočíkom…) kreativite sa medze nekladú, vyhráva najoriginálnejšia dvojica, tato kategória nie je na čas.

Štartovať môžu všetci na bicykloch, kolobežkách alebo odrážadlách. Povinnou výbavou každého pretekára je cyklistická prilba. Najlepší pretekári budú odmenení a každého pretekára čaká v cieli odmena. Deti štartovné neplatia. Pripravené sú atrakcie pre deti: NOTOVÝ  DANNY, Policajti v akcii,  maľovanie na tvár, aktivity pre deti, kreslenie, hranie so žabiakom…

Vyhlásenie výsledkov po skončení pretekov cca 12:00.  Po vyhlásení výsledkov detských kategórií. Detská TOMBOLA.

Usporiadateľ má právo v prípade potreby zlúčiť alebo rozdeliť jednotlivé kategórie, prípadne upraviť dĺžku trate.

 Hlavná TOMBOLA pre všetkých s lákavými cenami.  Aktualizácia čoskoro, tombola bude po vyhlásení výsledkov hlavného preteku 14:30 -15:30

Všeobecné ustanovenia Nitrianskeho Cyklomaratónu 2019

Usporiadateľ: Cyklistický klub CK Nitra v spolupráci s mestom Nitra a obcou Poľný Kesov
Termín pretekov: 7.9.2019 o 10,00 hod., predpokladaný počet pretekárov cca 80-100
Riaditeľ pretekov: Juraj Teplan, 0905 984 281, info@nutrition.sk
Čestný riaditeľ: Ing. Ľubica Poluchová
Kancelária pretekov: Kultúrny Dom, Poľný Kesov
Zdrav. zabezpečenie: zabezpečené počas pretekov
Vydávanie št.čísel: V kancelárii pretekov v deň štartu 7,30 – 9,00
Obed: zabezpečené občerstvenie pre pretekárov a pitný režim (Nutrend).
Štartovné: Prihlásení pretekári, ktorí zaplatia do 20.augusta 2019 na účet vedený v Tatra banke SK0311000000002611108239, variabilný symbol dátum narodenia v tvare DDMMRR, do poznámky uviesť meno, výška štartovného v tomto prípade 15 €. Neprihlásení, neskoro prihlásení resp.pretekári, ktorí neuhradili poplatok do 20.augusta 2019 sa môžu zaregistrovať priamo v deň pretekov v kancelárii, výška štartovného poplatku v tomto prípade 25 €. V štartovnom poplatku je zahrnuté: štartovný balíček f. Nutrend -gel, BCAA Nocco,  Tekmar tyčinka, meranie času a spracovanie výsledkov profesionálnou cieľovou kamerou, čipy, zdravotná starostlivosť počas pretekov, občerstvenie na občerstvovacej stanici, neutrálne mechanické vozidlo, doprovodné motorky, policajný doprovod. K štartovnému treba v kancelárii zaplatiť zálohu za čip 20 €, ktorá Vám bude po odovzdaní čipu vrátená.
Tombola pre všetkých: bicykel, vstupy do Thermalparku, wellness Palarikovo, rôzne spotrebiče, cyklisticke potreby…

Technické ustanovenia

Trať pretekov: štart pretekov v obci Poľný Kesov, Rastislavice, Komjatice, Černík, Úľany nad Žitavou, Podhájska, Pozba, Horný Pial, Kalná nad Hronom, Tekovské Lužany, Plavé Vozokany, Pozba, Podhájska, Trávnica, Malá Maňa, Mojzesovo, Černík, Komjatice, Poľný Kesov.
Dĺžka trate: 116 km.
Horská prémia:  prémia – za Trávnicou, na 88 km.horská prémia bude označená modrou farbou na ceste500 m, 200 m a cieľovou čiarou
Občerstvovacie stanice: na 68 km a  v cieli pretekov
Sprievodná stanica: do konvoja pretekov budú pripustené len označené sprievodné vozidlá, každé vozidlo má číslo M1, M2, M3 atď., a v kolóne sa môže pohybovať len na určenom mieste podľa pravidiel cyklistiky, čísla pridelí rozhodca v kancelárii pretekov na požiadanie
Kategórie:
 • Muži18-29 rokov (ročníky 1990-2001)
 • Muži 30-39 rokov (ročníky 1980-1989)
 • Muži 40-49 rokov (ročníky 1970-1979)
 • Muži 50-59 rokov (ročníky 1960-1969)
 • 60 a viac rokov (ročníky 1959 a starší)
 • Ženy 18-40 a viac rokov
Vyhlásenie výsledkov: V priestore štartu a cieľa po skončení pretekov medzi 14,30 až 15,30hod. Po vyhlásení výsledkov TOMBOLA  pre všetkých.
Ceny:  víťaz horskej prémie – finančná odmena. Celkové poradie bez ohľadu na kategóriu absolutný víťaz – pohár. Prví traja v každej kategórii poháre. 

      Mapa:

Mapa 2016

prevysenia 2016

Ubytovanie pre cyklistov:  Počas 🚲 Nitrianskeho Cyklomaratónu  2019  ponúkame  ubytovanie pre pretekárov v 💦 Thermal park Nitrava.
V cene sú raňajky 🍴 a vstup do bazénov za 31.50,-€ na osobu. Pri rezervácii prosím uviesť, že ste účastník Cyklomaratónu  037 /7787144, +421917 350615.

http://www.thermalnitrava.sk/

Záverečné ustanovenia

Preteká sa podľa tohto rozpisu a pravidiel cyklistiky. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky. Preteky, až na regulované výnimky sa konajú za otvorenej cestnej premávky. Každý pretekár a účastník pretekov a konvoja zodpovedá za škody ním spôsobené a zúčastňuje sa pretekov na vlastné riziko. Každý účastník pretekov v kancelárii pretekov podpíše prehlásenie o dobrom zdravotnom stave a plný súhlas s pravidlami konania pretekov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohoto rozpisu, či zrušenie pretekov v prípade nepredvídaných udalostí.